TEORIA

U podstaw projektu

Nadchodzi czas, gdy dorobek zawodowy i akademicki* wymaga uporządkowania. Zamysł stworzenia portalu sprowadza się do selekcji i publikacji najbardziej przydatnych oraz najbardziej istotnych treści i narzędzi, które wykorzystywałam w wieloletniej pracy zawodowej.
Główny obszar zainteresowań odzwierciedlony w portalu koncentruje się wokół problematyki wpływu lateralizacji na sukces szkolny ucznia, jednak nie mniej ważne są zawarte w niezależnych działach materiały poświęcone innym aspektom wsparcia. Osią witryny jest narzędzie do przeliczenia i kategoryzacji wyników testu „Mój profil dominacji”, jednak w portalu znajdziemy również webinaria, repozytorium prezentacji, scenariusze zajęć i inne, zdaniem autorki, przydatne materiały. W licznych przypadkach podstawy teoretyczne zagadnień są solidnie ugruntowane, inne nowatorskie i nie wyeksploatowane obszary wymagają głębszej podbudowy merytorycznej.
Zapraszam do zapoznania się z nimi przed przystąpieniem do pracy z narzędziem.

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 12 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ

Dotykaj klawiszy dla kolejnych zadań – strona wybrana będzie oznaczona gwiazdką
lub
a sekcja paska postępu zmieni kolor na zielony

Po wybraniu preferencji dla minimalnej liczby zadań pojawi się możliwość przejścia do kolejnej części testu.

Korzystaj z tej opcji tylko w wyjątkowych okolicznościach. O sytuacji tej będziesz powiadomiona(y) specjalnym komunikatem
.

Jeśli to możliwe – wróć i uzupełnij brakujące dane. Poprawne wypełnienie testu zasygnlizuje znak

Wybierz przycisk DALEJ i przejdź do opisu kolejnej modalności.

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory