PRAKTYKA

Masz przed sobą karty wypełnionego testu obrazkowego “Mój profil lateralizacji”. Skorzystaj z prostych sposobów, by szybko, wygodnie i poprawnie zinterpretować jego wyniki .

Określ profile dominacji

Odwzoruj kilkoma kliknięciami wyniki graficzne testu w stosownych tabelach. Dla każdej modalności możesz natychmiast odczytać chwilowy profil dominacji oraz jej siłę.Twój zapis zostanie zapamiętany. Gdy przejdziesz do określenia pełnego profilu dominacji notatka z wypełnionego testu będzie już widoczna.

Pamiętaj: aby skorzystać ze wspomagania wyboru profilu należy określić sposób wykonania wszystkich testów dla każdej z modalności. Nie wypełniony do końca test będzie interpretowany jako dominacja nieustalona.

Określ profil dominacji oka

Roli oka w percepcji wzrokowej nie sposób przecenić. Sześć prostych zadań testu obrazkowego wprowadzonych do tabeli wykaże siłę i ukierunkowanie dominacji tego ważnego kanału komunikacji.

Określ profil dominacji ucha

Problemy z percepcja słuchową? Poznaj profil i siłę lateralizacji tego narządu korzystając z możliwości automatycznej interpretacji wyników testu obrazkowego dla uszu.

Określ profil dominacji ręki

Ręka i jej profil dominacji to niezwykle ważny aspekt sukcesu szkolnego w komunikacji językowej słownej z wykorzystaniem pisma. Zbadaj i poznaj dokładny profil ręczności na podstawie analizy 12 zadań testu obrazkowego.

Określ profil dominacji nogi

Harmonijny rozwój psychoruchowy jest niezwykle istotny w wieku rozwojowym. Zbadaj i zinterpretuj profil dominacji nóg na podstawie wyników 6 zadań testu obrazkowego.

Skorzystaj ze wsparcia dla określenia pełnego profilu lateralizacji

Jaki model tworzą zbadane aspekty funkcjonowania Twojego ucznia? Dzięki wsparciu szybko i poprawnie określisz i zdefiniujesz dowolny, pełny profil dominacji. Podaj profile stronności dla oczu, uszu, rąk i nóg oraz zastanów się, jaką strategię przetwarzania informacji wykorzystuje osoba badana. Tylko kilka kliknięć wystarczy, by bez pomyłek wskazać jeden z 16 pełnych profili lateralizacji.

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 12 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ

Dotykaj klawiszy dla kolejnych zadań – strona wybrana będzie oznaczona gwiazdką
lub
a sekcja paska postępu zmieni kolor na zielony

Po wybraniu preferencji dla minimalnej liczby zadań pojawi się możliwość przejścia do kolejnej części testu.

Korzystaj z tej opcji tylko w wyjątkowych okolicznościach. O sytuacji tej będziesz powiadomiona(y) specjalnym komunikatem
.

Jeśli to możliwe – wróć i uzupełnij brakujące dane. Poprawne wypełnienie testu zasygnlizuje znak

Wybierz przycisk DALEJ i przejdź do opisu kolejnej modalności.

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory