PROFIL DOMINACJI

L -80% -60% -40% -20% N +20% +40% +60% +80% P
L -80% -60% -40% -20% N +20% +40% +60% +80% P
L -80% -60% -40% -20% N +20% +40% +60% +80% P
L -80% -60% -40% -20% N +20% +40% +60% +80% P

Notatki z dotychczas wykonanych testów (lateralizacja):

Znaleziono materiał na temat modelu

Sytuacja 1 : przypadkowe pominięcie wskazania jednej z modalności.

Po poprawnym wprowadzeniu danych profil generuje się automatycznie umożliwiając przekierowanie na dedykowaną mu stronę wsparcia.
Upewnij się, czy wskazałeś wszystkie wyniki obliczeń profili dla oka, ucha, ręki oraz nogi korzystając z przycisków szybkiej nawigacji:

Sytuacja 2: dla jednej lub kilku modalności lateralizacja jest nieustalona.

Skorzystaj ze wsparcia dla sytuacji wyjątkowych, w których występuje nieustalona  lateralizacja modalności.

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 12 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ

Dotykaj klawiszy dla kolejnych zadań – strona wybrana będzie oznaczona gwiazdką
lub
a sekcja paska postępu zmieni kolor na zielony

Po wybraniu preferencji dla minimalnej liczby zadań pojawi się możliwość przejścia do kolejnej części testu.

Korzystaj z tej opcji tylko w wyjątkowych okolicznościach. O sytuacji tej będziesz powiadomiona(y) specjalnym komunikatem
.

Jeśli to możliwe – wróć i uzupełnij brakujące dane. Poprawne wypełnienie testu zasygnlizuje znak

Wybierz przycisk DALEJ i przejdź do opisu kolejnej modalności.

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory