Test obrazkowy

Jak wygląda i w jaki sposób wykonujemy test obrazkowy “Mój profil dominacji”?

Wykonanie testu obrazkowego jest proste. Osoba badana ma przed sobą wizerunek postaci dziewczynki lub chłopca, widzianych od tyłu, czyli zorientowanych zgodnie z układem rąk osoby badanej. Zadanie polega na jednoznacznym połączeniu liniami obu przedmiotów, przyporządkowując je tym samym do każdej z rąk. Na pełny test składają się cztery serie prób: dla badania lateralizacji rąk, nóg, oczu i uszu. Ideę testu prześledzić można na poniższym, skróconym przykładzie, w którym czynność wyrysowania linii będzie symulowana dla rąk z wykorzystaniem przycisków L albo P.

null

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 12 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ

Dotykaj klawiszy dla kolejnych zadań – strona wybrana będzie oznaczona gwiazdką
lub
a sekcja paska postępu zmieni kolor na zielony

Po wybraniu preferencji dla minimalnej liczby zadań pojawi się możliwość przejścia do kolejnej części testu.

Korzystaj z tej opcji tylko w wyjątkowych okolicznościach. O sytuacji tej będziesz powiadomiona(y) specjalnym komunikatem
.

Jeśli to możliwe – wróć i uzupełnij brakujące dane. Poprawne wypełnienie testu zasygnlizuje znak

Wybierz przycisk DALEJ i przejdź do opisu kolejnej modalności.

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory