CO ZNAJDZESZ W ZASOBACH:
Diagnoza funkcjonalna i jej zastosowanie w edukacji włączającej       V.07.02.2023
Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle aktualnych rozporządzeń MEiN       V.29.11.2022
Zaburzenia modulacji sensorycznej a koncentracja uwagi.   V 23.11.2022
Diagnoza funkcjonalna - kluczowe założenia.   V 22.11.2022
Nowy specjalista w szkole – pedagog specjalny rola, zadania, kwalifikacje, dokumentacja, rozwiązania prawne.   V 18.10.2022
Trudne zachowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD       V.05.10.2022
Wykorzystanie aplikacji – Flipgrid, Vocaroo, Friendly, Pszczółka, „przyjazne aplikacje" w edukacji uczniów ze SPE, w tym ze spektrum autyzmu. V29 .03.2022
Organizacja procesu edukacyjnego uczniów z Ukrainy w naszej klasie. V24.03.2022
Dzieci z Ukrainy w naszej grupie przedszkolnej – adaptacja i formy wsparcia. V21.03.2022
Dzieci z Ukrainy w naszej grupie przedszkolnej. Przydatne linki i materiały. V21.03.2022
Model „Edukacja dla wszystkich” – propozycje zmian w edukacji włączającej V.02.02.2022
EDW
Organizacja i dokumentowanie procesu edukacyjnego uczniów z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną V.30.01.2022

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 12 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ

Dotykaj klawiszy dla kolejnych zadań – strona wybrana będzie oznaczona gwiazdką
lub
a sekcja paska postępu zmieni kolor na zielony

Po wybraniu preferencji dla minimalnej liczby zadań pojawi się możliwość przejścia do kolejnej części testu.

Korzystaj z tej opcji tylko w wyjątkowych okolicznościach. O sytuacji tej będziesz powiadomiona(y) specjalnym komunikatem
.

Jeśli to możliwe – wróć i uzupełnij brakujące dane. Poprawne wypełnienie testu zasygnlizuje znak

Wybierz przycisk DALEJ i przejdź do opisu kolejnej modalności.

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory