2018-06-07

PRAKTYKA

Masz przed sobą karty wypełnionego testu obrazkowego „Mój profil lateralizacji”. Skorzystaj z prostych sposobów, by szybko, wygodnie i poprawnie zinterpretować jego wyniki . W celu uniknięcia pomyłek wyczyść dane zapisane w ostatniej sesji pracy na portalu.

Określ profile dominacji

Odwzoruj kilkoma kliknięciami wyniki graficzne testu w stosownych tabelach. Dla każdej modalności możesz natychmiast odczytać chwilowy profil dominacji oraz jej siłę.Twój zapis zostanie zapamiętany. Gdy przejdziesz do określenia pełnego profilu dominacji notatka z wypełnionego testu będzie już widoczna.

Pamiętaj: aby skorzystać ze wspomagania wyboru profilu należy określić sposób wykonania wszystkich testów dla każdej z modalności. Nie wypełniony do końca test będzie interpretowany jako dominacja nieustalona.

Określ profil dominacji oka

Roli oka w percepcji wzrokowej nie sposób przecenić. Sześć prostych zadań testu obrazkowego wprowadzonych do tabeli wykaże siłę i ukierunkowanie dominacji tego ważnego kanału komunikacji.

PRZEJDŹ DO USTALENIA PROFILU DOMINACJI OKA

Określ profil dominacji ucha

Problemy z percepcja słuchową? Poznaj profil i siłę lateralizacji tego narządu korzystając z możliwości automatycznej interpretacji wyników testu obrazkowego dla uszu.

PRZEJDŹ DO USTALENIA PROFILU DOMINACJI UCHA

Określ profil dominacji ręki

Ręka i jej profil dominacji to niezwykle ważny aspekt sukcesu szkolnego w komunikacji językowej słownej z wykorzystaniem pisma. Zbadaj i poznaj dokładny profil ręczności na podstawie analizy 12 zadań testu obrazkowego.

PRZEJDŹ DO USTALENIA PROFILU DOMINACJI RĘKI

Określ profil dominacji nogi

Harmonijny rozwój psychoruchowy jest niezwykle istotny w wieku rozwojowym. Zbadaj i zinterpretuj profil dominacji nóg na podstawie wyników 6 zadań testu obrazkowego.

PRZEJDŹ DO USTALENIA PROFILU DOMINACJI NOGI

Skorzystaj ze wsparcia dla określenia pełnego profilu lateralizacji

Jaki model tworzy pięć zbadanych aspektów funkcjonowania Twojego ucznia? Dzięki wsparciu szybko i poprawnie określisz i zdefiniujesz dowolny, pełny profil dominacji. Podaj profile stronności dla oczu, uszu, rąk i nóg oraz zastanów się, jaką strategię przetwarzania informacji wykorzystuje osoba badana. Tylko pięć kliknięć wystarczy, by bez pomyłek wskazać jeden z 32 pełnych profili lateralizacji.

PRZEJDŹ DO ANALIZY PEŁNEGO PROFILU DOMINACJI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com