Strategie półkulowe

Problematyce odmienności w przetwarzaniu informacji przez kontralateralne ośrodki mózgowe poświęcono niezliczone publikacje, obszerne badania, konferencje czy dyskusje. Wskazują one na stopniowe rewidowanie poglądów w danej kwestii od podejścia traktującego obie półkule, jako niemal niezależne byty, poprzez stanowisko charakteryzujące się ignorowaniem tezy o dominacji jednej półkuli w przypadku określonych funkcji1 do przekonania, w perspektywie którego dominacja półkulowa nie oznacza pełnej odpowiedzialności jednej półkuli za określoną funkcję.

Zgodnie z powyższą koncepcją podstawowa różnica między półkulami dotyczy sposobu przetwarzania i analizowania informacji3 . W lewej półkuli bodźce analizowane są w sposób analityczny, sekwencyjny, natomiast w prawej – holistycznie, całościowo, a wszystkie cechy bodźca ujmowane są równocześnie1.

Może to oznaczać, że złożone procesy psychiczne odzwierciedlają funkcjonowanie obu stron mózgu na wszystkich poziomach układu nerwowego, a teorie wyjaśniające związek między tymi procesami, muszą uwzględnić fakt, iż funkcjonowanie układu nerwowego ma charakter zintegrowany2.

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 12 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ

Dotykaj klawiszy dla kolejnych zadań – strona wybrana będzie oznaczona gwiazdką
lub
a sekcja paska postępu zmieni kolor na zielony

Po wybraniu preferencji dla minimalnej liczby zadań pojawi się możliwość przejścia do kolejnej części testu.

Korzystaj z tej opcji tylko w wyjątkowych okolicznościach. O sytuacji tej będziesz powiadomiona(y) specjalnym komunikatem
.

Jeśli to możliwe – wróć i uzupełnij brakujące dane. Poprawne wypełnienie testu zasygnlizuje znak

Wybierz przycisk DALEJ i przejdź do opisu kolejnej modalności.

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory