Pomoc dla profili

Dlaczego nie widzę wsparcia dla oznaczonego profilu?

 

Sytuacja 1 : przypadkowe pominięcie wskazania jednej z modalności.

Upewnij się, czy wskazałeś wszystkie wyniki obliczeń profili dla oka, ucha, ręki oraz nogi. Po poprawnym wprowadzeniu danych profil wygeneruje się automatycznie umożliwiając przekierowanie na dedykowaną mu stronę wsparcia.

SZYBKA NAWIGACJA

DO OKA DO UCHA DO RĘKI DO NOGI 
 
POWRÓT DO USTALENIA PROFILU
 

Sytuacja 2: dla jednej lub kilku modalności lateralizacja jest nieustalona. 

Skorzystaj ze wsparcia dla sytuacji wyjątkowych, w których występuje nieustalona  lateralizacja modalności.

NIEUSTALONA LATERALIZACJA OCZU
NIEUSTALONA LATERALIZACJA USZU
NIEUSTALONA LATERALIZACJA RĄK
NIEUSTALONA LATERALIZACJA NÓG

POWRÓT DO USTALENIA PROFILU

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 12 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ

Dotykaj klawiszy dla kolejnych zadań – strona wybrana będzie oznaczona gwiazdką
lub
a sekcja paska postępu zmieni kolor na zielony

Po wybraniu preferencji dla minimalnej liczby zadań pojawi się możliwość przejścia do kolejnej części testu.

Korzystaj z tej opcji tylko w wyjątkowych okolicznościach. O sytuacji tej będziesz powiadomiona(y) specjalnym komunikatem
.

Jeśli to możliwe – wróć i uzupełnij brakujące dane. Poprawne wypełnienie testu zasygnlizuje znak

Wybierz przycisk DALEJ i przejdź do opisu kolejnej modalności.

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory