Określ profil dominacji ucha

l.p. Nazwa zadania Sposób wykonania
ucho lewe ucho prawe
1 Wynik zadania 1 testu obrazkowego
2 Wynik zadania 2 testu obrazkowego
3 Wynik zadania 3 testu obrazkowego
4 Wynik zadania 4 testu obrazkowego
5 Wynik zadania 5 testu obrazkowego
6 Wynik zadania 6 testu obrazkowego

RAZEM: 0 prób z 6

0

0

WSKAŹNIK LATERALIZACJI (LATERALIZACJA)

%

SZYBKA NAWIGACJA

DO OKA  DO RĘKI DO NOGI
IDŹ DO PEŁNEGO PROFILU DOMINACJI

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 12 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ

Dotykaj klawiszy dla kolejnych zadań – strona wybrana będzie oznaczona gwiazdką
lub
a sekcja paska postępu zmieni kolor na zielony

Po wybraniu preferencji dla minimalnej liczby zadań pojawi się możliwość przejścia do kolejnej części testu.

Korzystaj z tej opcji tylko w wyjątkowych okolicznościach. O sytuacji tej będziesz powiadomiona(y) specjalnym komunikatem
.

Jeśli to możliwe – wróć i uzupełnij brakujące dane. Poprawne wypełnienie testu zasygnlizuje znak

Wybierz przycisk DALEJ i przejdź do opisu kolejnej modalności.

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory