Profil LLLL

Pozwól mi najpierw pooglądać całą książkę, zapytaj, co mnie w niej zainteresowało i zwróciło moją uwagę, a dopiero potem realizuj jej treść rozdział po rozdziale.
Koncentruję uwagę, kiedy jestem w ruchu.
Podczas odpowiedzi dużym wsparciem jest dla mnie możliwość manipulowania drobnymi przedmiotami w lewej ręce.
Jeśli denerwuje cię, kiedy podczas odpowiedzi „pstrykam” długopisem, podaj mi do ręki inny przedmiot.

Lubię czytać teksty wyrazowo-obrazkowe, w których ważne rzeczy są zilustrowane obrazem. Chętnie rozwiązuję również rebusy, zagadki obrazkowe.
Jeśli chcesz, bym na czarno-białym rysunku zwrócił uwagę na ważny element, pokoloruj go.
Lubię, gdy elementy do układania są ułożone swobodnie i sam mogę dowolnie je wybierać (niekoniecznie po kolei ☺).
Obrazki, na których znajduje się bardzo dużo szczegółów, mocno mnie rozpraszają.
Proszę nie oceniaj surowo moich prac, gdy pomijam znaki diakrytyczne. Dostrzegam je z trudem, szczególnie kropki nad i, kreseczki nad ś, ź, ć, dź, gdyby były w innym kolorze, szybciej je zauważę i nauczę się je stosować.

Lubię się uczyć, gdy w tle sączy się spokojna muzyka.
Lubię, kiedy nauczyciel formułuje krótkie komunikaty i często używa rzeczowników. W zbyt obszernych instrukcjach po prostu się gubię.
Lubię, kiedy ważne rzeczy podkreśla ktoś mówiąc o nich głośniej lub zmieniając intonacją głosu.
Szczególną uwagę zwracam na informacje o emocjach innych osób.
W chwilach zdenerwowania uspokaja mnie monotonny głos lub spokojna muzyka.

Lubię układać przybory szkolne i narzędzia pracy tak, by znajdowały się po mojej lewej stronie.
Proszę posadź mnie po lewej stronie ławki, wówczas nie będziemy sobie z kolegą przeszkadzać.
Bardzo mi pomaga, gdy w trakcie pisania mogę mocno pochylić zeszyt w prawą stronę.

POWRÓT DO USTALENIA PROFILU

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ

Dotykaj klawiszy dla kolejnych zadań – strona wybrana będzie oznaczona gwiazdką
lub
a sekcja paska postępu zmieni kolor na zielony

Po wybraniu preferencji dla minimalnej liczby zadań pojawi się możliwość przejścia do kolejnej części testu.

Korzystaj z tej opcji tylko w wyjątkowych okolicznościach. O sytuacji tej będziesz powiadomiona(y) specjalnym komunikatem
.

Jeśli to możliwe – wróć i uzupełnij brakujące dane. Poprawne wypełnienie testu zasygnlizuje znak

Wybierz przycisk DALEJ i przejdź do opisu kolejnej modalności.

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory