[pdf-embedder url=”https://budujsukcesszkolny.pl/filmy/EDW.pdf”]
Model „Edukacja dla wszystkich” – propozycje zmian w edukacji włączającej V.02.02.2022
[pdf-embedder url=”https://budujsukcesszkolny.pl/wp-content/uploads/2022/03/Dzieci-z-Ukrainy_przedszkole.pdf” title=”Dzieci z Ukrainy_przedszkole”]
Dzieci z Ukrainy w naszej grupie przedszkolnej – adaptacja i formy wsparcia. V21.03.2022

Table of Contents

[pdf-embedder url=”https://budujsukcesszkolny.pl/wp-content/uploads/2022/03/LINKI-I-MATERIALY-PRZYDATNE-ED.-PRZEDSZKOLNA.pdf”]
Dzieci z Ukrainy w naszej grupie przedszkolnej. Przydatne linki i materiały. V21.03.2022
[pdf-embedder url=”https://budujsukcesszkolny.pl/wp-content/uploads/2022/03/UUUUczniowie-z-Ukrainy.pdf” title=”Uczniowie z Ukrainy”]
Organizacja procesu edukacyjnego uczniów z Ukrainy w naszej klasie. V24.03.2022
[real3dflipbook id='1']

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 12 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ

Dotykaj klawiszy dla kolejnych zadań – strona wybrana będzie oznaczona gwiazdką
lub
a sekcja paska postępu zmieni kolor na zielony

Po wybraniu preferencji dla minimalnej liczby zadań pojawi się możliwość przejścia do kolejnej części testu.

Korzystaj z tej opcji tylko w wyjątkowych okolicznościach. O sytuacji tej będziesz powiadomiona(y) specjalnym komunikatem
.

Jeśli to możliwe – wróć i uzupełnij brakujące dane. Poprawne wypełnienie testu zasygnlizuje znak

Wybierz przycisk DALEJ i przejdź do opisu kolejnej modalności.

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory